Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 7, pp 136–136 | Cite as

1055 Uvit Betrekt Klanten Bij Beleid Van Zorgkantoren

► Medezeggenschap
  • 3 Downloads

Samenvatting

De zorgkantoren van Univé-VGZ-IZA-Trias (Uvit) en klantenorganisaties hebben het Kader Klanteninbreng opgesteld. In de overeenkomst is vastgelegd hoe klanten structureel betrokken zijn bij de werkzaamheden van de zorgkantoren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations