Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 7, pp 121–121 | Cite as

1029 Inspectie Erkent Kwaliteitsregister Als Professionele Standaard

Article
  • 23 Downloads

Samenvatting

Als het aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) ligt, schrijven alle verpleegkundigen en verzorgenden zich in in het Kwaliteitsregister V&V. De IGZ erkent het Kwaliteitsregister V&V nu als professionele standaard voor de deskundigheidsborging van verpleegkundigen en verzorgenden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations