Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 7, pp 115–116 | Cite as

1020 Eerste Kwaliteitscontracten Zorgverzekeraar En Apotheek Afgesloten

Article
  • 2 Downloads

Samenvatting

In de eerste drie maanden van 2009 hebben zorgverzekeraars en apotheekhoudenden de eerste aanvullende contractafspraken gemaakt over de inhoud en kwaliteit van farmaceutische zorg. Dat blijkt uit de Monitor Contractering Farmacie 2009 waarin de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de eerste ervaringen met het flexibele tarief voor farmaceutische zorg in kaart heeft gebracht. De NZa kwalificeert de bewegingen op de markt als positief, gezien de late bekendmaking van het flexibele tarief en de korte periode tussen de bekendmaking en de invoering ervan.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations