Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 7, pp 86–86 | Cite as

976 Trimbos Presenteert Richtlijn Alcoholproblemen

► Verslavingszorg
  • 69 Downloads

Samenvatting

Huisartsen hebben vaak moeite om problematisch alcoholgebruik bij hun patiënten te signaleren. Daarom komt het Trimbos-instituut met een nieuwe richtlijn om alcoholmisbruik op te sporen. De richtlijn is naast het opsporen ook bedoeld om huisartsen meer informatie te geven over de behandeling van alcoholverslaving.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations