Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 7, pp 84–84 | Cite as

972 VWS Steekt Miljoenen In Noodlijdende Thuiszorg

► Thuiszorg
  • 4 Downloads

Samenvatting

Het ministerie van Volksgezondheid heeft in 2008 met subsidies ter waarde van 22 miljoen euro noodlijdende thuiszorginstellingen gesteund. Dat meldt NRC Handelsblad op basis van een steekproef onder twintig instellingen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations