Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 7, pp 71–72 | Cite as

950 Zorgverzekeraars Willen Snel Maatregelen Kostenoverschrijding Medisch Specialisten

Article
  • 2 Downloads

Samenvatting

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) maakt zich grote zorgen over de overschrijdingen van de kosten voor de medisch-specialistische zorg. Uit een rapport van onderzoeksbureau Vektis blijkt dat de schadelast voor zorgverzekeraars wat betreft de honoraria van medisch specialisten in 2008 met 630 miljoen euro is gestegen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations