Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 7, pp 69–70 | Cite as

947 Overschrijding Budget Medisch Specialisten 461 Miljoen Euro

► Medisch Specialisten
  • 4 Downloads

Samenvatting

Het ministerie van VWS schat dat de overschrijding op het budget van medisch specialisten maximaal 461 miljoen euro is. Dat staat in een brief van minister Klink aan de Tweede Kamer.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations