Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 7, pp 67–68 | Cite as

944 Apotheek Scoort Met Service

► Apothekers
  • 5 Downloads

Samenvatting

Klanten zijn tevreden over de zorgverlening van de apotheek. Vooral bejegening en service vinden ze belangrijk.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations