Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 7, pp 60–61 | Cite as

931 ‘Tariefverhoging In Orthodontie Is Onacceptabel’

Article
  • 3 Downloads

Samenvatting

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) draait per 1 juli 2009 een eerdere verlaging van de maximumtarieven voor orthodontie gedeeltelijk terug. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft geoordeeld dat de NZa de orthodontisten in 2007 onvoldoende heeft voorbereid op een nieuwe manier van berekenen van de tarieven. De Consumentenbond en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vinden de tariefverhoging onacceptabel.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations