Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 7, pp 59–60 | Cite as

929 GGZ Nederland Sleept Minister Klink Voor De Rechter

Article
  • 1 Downloads

Samenvatting

Brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheidszorg en de verslavingszorg GGZ Nederland zal een kort geding aanspannen tegen minister Klink over zijn voornemen om de tarieven in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) met drieënhalf procent te verlagen. Klink zegt dat deze maatregel noodzakelijk is om de zorguitgaven binnen het afgesproken Budgettair Kader Zorg te houden. GGZ Nederland vindt deze maatregel onaanvaardbaar en onterecht.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations