Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 7, pp 53–54 | Cite as

923 Uvit Stelt Geheime Lijst Met Medicijnprijzen Op

Article

Samenvatting

Univé-VGZ-IZA-Trias (Uvit), de tweede zorgverzekeraar in ons land, gaat in eerste instantie voor twaalf nieuwe, generieke medicijnen besloten prijsafspraken maken met voorkeursleveranciers. Die geheime prijzen komen te liggen naast een bestaande, openbare lijst. De eventuele besparing die vervolgens zichtbaar wordt, wil Uvit gebruiken om zijn verzekerden een voordeligere premie te bieden dan de concurrentie. Volgens de zorgverzekeraar is de zorgwaakhond Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) akkoord met deze manier van werken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations