Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 7, pp 52–52 | Cite as

921 Ingreep Aanvullende Polissen Lonend Voor Onvz

Article
  • 5 Downloads

Samenvatting

Zorgverzekeraar ONVZ heeft het jaar 2008 afgesloten met een winst van 28,7 miljoen euro. Een jaar eerder werd nog een verlies van 4,7 miljoen euro geleden. Op de basisverzekering moest ONVZ nog wel een negatief resultaat voor lief nemen van minus 2,8 (+ 16,5) miljoen euro. Maar de ingrepen in de aanvullende ziektekostenverzekeringen sorteerden veel effect.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations