Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 7, pp 51–51 | Cite as

919 Verzekerbaarheid Hiv-PatiËnten Uitgebreid

Article

Samenvatting

Het Verbond van Verzekeraars wil dat mensen die met hiv (humaan immunodeficiëntievirus) zijn besmet, maar nog geen medicijnen gebruiken, voortaan toch een levensverzekering kunnen sluiten. In 2005 besloot het verbond al hiv-patiënten die een medische therapie volgen een levensverzekering toe te kennen, als ze daarom vroegen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations