Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 7, pp 50–50 | Cite as

917 Klink Blijft Van Eigen Risico Af

Article
  • 4 Downloads

Samenvatting

Het eigen risico in de zorgverzekering gaat volgend jaar niet extra omhoog. Volgens minister Klink van Volksgezondheid is een verhoging niet aan de orde. Een hoger eigen risico is slechts een laatste optie om tekorten in de zorg weg te werken. In een spoeddebat met de Tweede Kamer heeft Klink aangegeven daar nog niet aan te willen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations