Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 7, pp 49–49 | Cite as

915 Kabinet Akkoord Met Wetsvoorstel Onverzekerden

► Verzekeringen
  • 2 Downloads

Samenvatting

Het kabinet heeft ingestemd met het wetsvoorstel van minister Klink om mensen die het vertikken om een zorgverzekering te sluiten, aan te pakken. Het begin vorig jaar al aangekondigde wetsvoorstel gaat nu voor advies naar de Raad van State. Het zal komend jaar van kracht moeten worden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations