Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 7, pp 34–35 | Cite as

896 Markt Voor Ziekenhuiszorg Ontwikkelt Zich Goed

Article
  • 5 Downloads

Samenvatting

De veranderingen in de ziekenhuisbekostiging hebben een positief effect op de betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van de ziekenhuiszorg. Dat concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in de Monitor Ziekenhuiszorg 2009.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations