Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 7, pp 30–31 | Cite as

889 Actiz: Wijzigingen Awbz Kunnen Drastischer

Article

Samenvatting

Maatregelen zijn nodig om de AWBZ-zorg (Algemene wet bijzondere ziektekosten) betaalbaar te houden, stelt staatssecretaris Bussemaker in een brief aan de Tweede Kamer. Brancheorganisatie voor zorgondernemers ActiZ is positief over de wijzigingen die de staatssecretaris voorstelt. Het mag ook sneller en drastischer.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations