Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 7, pp 26–26 | Cite as

884 Ministerie Van Vws Presenteert Jaarverslag

Article
  • 3 Downloads

Samenvatting

Na de invoering van een nieuw zorgstelsel in de curatieve en langdurige zorg is in 2008 vooral aandacht besteed aan de inhoudelijke kant van de zorg en stond de cliënt centraal. Zo is flink geïnvesteerd in meer handen aan het bed, zodat meer patiëntgerichte zorg geleverd kan worden, en is een goede vooruitgang geboekt op gebied van kwaliteit en veiligheid in de ziekenhuizen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations