Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 6, pp 119–121 | Cite as

875 Overzicht Van Kamerstukken

► Stand Van Zaken Wetgeving
  • 4 Downloads

Samenvatting

Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken. Kamerstukken II 2008/2009: brief van de minister over de stand van zaken EU-dossiers op het gebied van de volksgezondheid (168).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations