Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 6, pp 114–114 | Cite as

867 Klink: Uitspraak Tegen Gronings CafÉ Afwachten

Article

Samenvatting

Minister Klink wacht de uitspraak in hoger beroep tegen het Groningse café De Kachel af, voordat hij besluit hoe het verder moet met het rookverbod.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations