Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 6, pp 79–80 | Cite as

818 Plezier Werken In De Zorg Daalt

Article
  • 17 Downloads

Samenvatting

Bijna zeventig procent van de ‘handen aan het bed’ vindt dat het werk er de laatste jaren niet leuker op is geworden. In 2005 gaf nog vijfenvijftig procent van de artsen en verpleegkundigen aan trots te zijn op hun organisatie; nu is dit percentage bijna tien procent gedaald. Dit blijkt uit de Gezondheidszorgmonitor 2009 uitgevoerd door onderzoeksbureau Newcom Research & Consultancy.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations