Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 6, pp 64–64 | Cite as

792 VWS En Justitie: Meer Verplichte Verslavingszorg

► Verslavingszorg
  • 15 Downloads

Samenvatting

De ministeries van Justitie en VWS willen het aantal verslaafden dat verplicht wordt zorg te ondergaan verdubbelen. Van drieduizend in 2006 naar zesduizend 2011.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations