Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 6, pp 59–59 | Cite as

782 NVZ Peilt Consumentenvoorkeur

► Ziekenhuizen
  • 3 Downloads

Samenvatting

De NVZ vereniging van ziekenhuizen is een digitale marketingcampagne gestart die Nederlanders inzicht moet geven in de keuzes die ze maken bij hun gang naar het ziekenhuis. De test maakt deel uit van de imagocampagne ‘Het ziekenhuis zorgt’.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations