Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 6, pp 26–26 | Cite as

726 Oberberg Klinik Geen Instelling In De Zin Van De Awbz

Article
  • 4 Downloads

Samenvatting

De Rechtbank Amsterdam wees op 20 november 2008, onder nummer AWB 08/266 AWBZ vonnis in een geschil tussen een verzekerde en diens zorgkantoor over de weigering de kosten van intramurale zorg in de Oberberg Klinik in Duitsland te vergoeden. Deze kosten bedragen 590 euro per dag.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations