Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 6, pp 22–22 | Cite as

719 Raad Van State: Fusietoets Zorg Overbodig

Article
  • 3 Downloads

Samenvatting

Het is onnodig om zorginstellingen te onderwerpen aan een aparte fusietoets. Fusies hoeven namelijk geen negatieve invloed te hebben op de kwaliteit van de zorg. Dit staat in een advies van de Raad van State dat aan minister Klink van VWS is aangeboden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations