Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 6, pp 11–16 | Cite as

709 Schaaleffecten En Concurrentie Bij Algemene Ziekenhuizen In Het Nieuwe Zorgstelsel

  • D. Ikkersheim
► Inleidend Artikel
  • 208 Downloads

Samenvatting

In het nieuwe zorgstelsel moet concurrentie tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars een belangrijke bijdrage leveren aan goede kwaliteitszorg voor een betaalbare prijs. Echter, de laatste decennia fuseerden veel algemene ziekenhuizen, waardoor de onderlinge concurrentie juist afnam. In dit artikel wordt op basis van een studie onderzocht of schaalvoordelen aanwezig zijn in Nederlandse algemene ziekenhuizen. Daarnaast wordt onderzocht of het nieuwe zorgstelsel bijdraagt aan het doelmatiger werken van ziekenhuizen en wat het concurrentieniveau is in de ziekenhuismarkt.

Het blijkt dat grotere ziekenhuizen geen schaalvoordelen behaalden in de periode 2004- 2006. Het nieuwe stelsel heeft een mild positief effect op de doelmatigheid van ziekenhuizen, aangezien de opnameduur korter wordt en de bedbezettingsgraad stijgt. Het niveau van concurrentie tussen ziekenhuizen is relatief laag en de verschillen in prestaties tussen ziekenhuizen zijn aanzienlijk. Het verder laten fuseren van algemene ziekenhuizen lijkt geen goed idee, omdat deze fusies het concurrentieniveau verder verlagen en geen schaalvoordelen worden waargenomen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • D. Ikkersheim
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations