Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 5, pp 70–70 | Cite as

671 Kamer Wil Onderzoek Naar Inspectie

► Kwaliteitsbeleid/► Algemeen
  • 6 Downloads

Samenvatting

Een Kamermeerderheid wil een onafhankelijk onderzoek naar het toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) op het isoleren van patiënten in de geestelijke gezondheidszorg. De PvdA en de VVD gaan een motie van die strekking indienen die waarschijnlijk steun krijgt van de SP.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations