Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 5, pp 66–67 | Cite as

666 V&VN Wil Af Van Ongelijke Cao Artsen En Verpleegkundigen

Article
  • 7 Downloads

Samenvatting

De beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) wil dat in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor verpleegkundigen dezelfde rechten worden vastgelegd als voor artsen op het gebied van persoonlijke beroepskosten. Dit omdat beide beroepsgroepen onder hetzelfde tuchtrecht vallen en wettelijk verplicht zijn hun beroep goed uit te oefenen en te zorgen dat zij bevoegd en bekwaam zijn en blijven.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations