Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 5, pp 58–58 | Cite as

653 Toezicht Door IGZ Op Signaleren En Melden Kindermishandeling

Article
  • 16 Downloads

Samenvatting

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) overweegt in 2009 een toezichtronde langs ziekenhuizen, om te kijken of zij verbeteringen hebben doorgevoerd in het signaleren en melden van kindermishandeling bij de afdelingen Spoedeisende hulp, zoals zij hebben toegezegd. ‘Ziekenhuizen die geen verantwoorde zorg leveren op dit gebied, kunnen onder verscherpt toezicht worden geplaatst en zo nodig zal de Inspectie handhavend optreden.’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations