Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 5, pp 22–22 | Cite as

592 NZA Adviseert Experiment Met Vrije Prijzen Mondzorg

Article
  • 4 Downloads

Samenvatting

De prijzen voor mondzorg kunnen worden vrijgegeven per uiterlijk 1 januari 2011 in de vorm van een vijfjarig experiment. Randvoorwaarde is dat de prestatiebeschrijvingen tijdig zijn aangepast en de daarbij behorende kwaliteit en prijs transparant zijn voor de consument. Deze moet bovendien tijdig zijn voorbereid op zijn nieuwe rol op een markt met vrije prijzen. Dit schrijft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in zijn advies aan de minister van VWS over de bekostigingsstructuur mondzorg.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations