Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 4, pp 73–73 | Cite as

521 Beroep Op Jeugdzorg Stijgt Fors

Article
  • 15 Downloads

Samenvatting

Van drieënhalf miljoen jongeren in Nederland doen er meer dan een half miljoen een beroep op jeugdzorg. Het aantal thuiswonende kinderen tot zeventien jaar die jeugdzorg via de provincie krijgen, groeit tot 2011 jaarlijks met bijna tien procent. Dat voorspelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations