Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 4, pp 71–71 | Cite as

518 Groeiende Vraag Naar Mantelzorgwoningen

► Mantelzorg
  • 9 Downloads

Samenvatting

Er komen steeds meer mantelzorgwoningen in Nederland. Nog voor de zomer wordt de tiende woning geplaatst, daarna volgen er nog dertig. Dat zegt Ruud Dirkse van PasAan, dat de woningen levert aan woningbouwverenigingen en particulieren. Volgens hem is de tijdelijke woning een oplossing voor een deel van de mensen die de verzorging van een zieke of oudere naaste op zich nemen. Afgelopen jaar werd de eerste woning geplaatst in Eindhoven.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations