Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 4, pp 70–70 | Cite as

515 Bussemaker: Continuïteit Van Zorg Waarborgen

Article
  • 113 Downloads

Samenvatting

Staatssecretaris Bussemaker heeft in een brief aan de Tweede Kamer over de situatie bij Meavita Nederland geschreven dat de zorgkantoren, betrokken bij Meavita, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de gemeenten waarmee Meavita contracten heeft, het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) samen met Meavita de afgelopen maanden hard hebben gewerkt om een uitweg te vinden voor de grote problemen van Thuiszorg Groningen en Meavita Den Haag.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations