Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 4, pp 56–57 | Cite as

495 Tien Miljoen Voor Aanpak Diabetes

Article
  • 6 Downloads

Samenvatting

Minister Klink heeft onlangs het programmavoorstel Nationaal Actieplan Diabetes (NAD) in ontvangst genomen. Het programma richt zich de komende vier jaar op de gezamenlijke aanpak van diabetes (‘suikerziekte’).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations