Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 4, pp 45–46 | Cite as

475 Zorgcijfers Derde Kwartaal 2008

Financiering/Algemeen
  • 3 Downloads

Samenvatting

In het Zorgcijfers kwartaalbericht doet het College voor zorgverzekeringen (CVZ) verslag over de rekening van baten en lasten en de ontwikkeling van de fondsen van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ). Het Zorgcijfers kwartaalbericht geeft inzicht in de financiële ontwikkelingen van een specifiek kwartaal en legt bovendien het verband met zorginhoudelijke ontwikkelingen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations