Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 4, pp 42–43 | Cite as

471 Indicatiebesluit Aan Een Niet Rechtmatig In Nederland Verblijvende Vreemdeling Heeft Geen Rechtsgevolg

Article
  • 2 Downloads

Samenvatting

Het College voor zorgverzekeringen adviseerde op 15 december 2008, onder nummer 28106757, in een geschil tussen een verzekerde en het indicatieorgaan over de weigering een indicatie te verlenen voor AWBZ-zorg (Algemene wet bijzondere ziektekosten) aan een dakloze Algerijnse man zonder verblijfsvergunning.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations