Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 4, pp 33–34 | Cite as

454 KNMG: Geen Bezuinigingen Op AWBZ

Article
  • 8 Downloads

Samenvatting

Onlangs berichtte de Volkskrant dat burgers bezuinigingen op de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) onbespreekbaar vinden. De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) is het hiermee eens, omdat het de zorg voor de zwaksten in de samenleving direct raakt. De AWBZ zorg kost 22 miljard euro per jaar en het is volgens de krant onduidelijk hoe het bedrag besteed wordt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations