Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 3, pp 106–106 | Cite as

442 Diversen

Article
  • 2 Downloads

Samenvatting

De bestuurlijke fusie van Amerpoort en Sherpa zal later doorgang vinden dan gepland. De fusie wordt vertraagd door drie problemen: gesteggel met de gemeente Baarn, moeite met de invoering van de zorgzwaartepakketten (ZZP’s) en ‘bestuurlijke onenigheid’.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations