Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 3, pp 90–90 | Cite as

420 Waarschuwing Om Gebrekkige Organisatie Huisartsenpraktijk

Article
  • 3 Downloads

Samenvatting

Het Regionaal Tuchtcollege in Eindhoven heeft een huisarts in Roermond een waarschuwing gegeven voor zijn ondeugdelijke praktijkorganisatie. Daardoor kwam het medisch dossier van een van zijn patiënten in handen van diens schoonmoeder.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations