Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 3, pp 73–73 | Cite as

391 Specialist Ouderengeneeskunde Wordt Nieuwe Naam Voor De Verpleeghuisarts

► Beroepen
  • 6 Downloads

Samenvatting

De minister van VWS heeft ingestemd met de naamswijziging van de verpleeghuisgeneeskunde en de verpleeghuisartsen. De nieuwe naam voor het vakgebied wordt specialisme ouderengeneeskunde en de verpleeghuisartsen gaan specialist ouderengeneeskunde heten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations