Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 3, pp 63–63 | Cite as

373 Bouwplannen Onzeker Door Afschaffen Bouwregime

► Bouw En Organisatie
  • 7 Downloads

Samenvatting

De Tweede Kamercommissie uitte forse kritiek op staatssecretaris Bussemaker tijdens een Algemeen Overleg over de afschaffing van het bouwregime. Brancheorganisatie voor zorgondernemers ActiZ voelt zich daarmee gesteund in zijn pleidooi voor duidelijkheid over de vergoeding van kapitaallasten van vastgoed.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations