Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 3, pp 55–56 | Cite as

360 Nieuwe Ontruimingstermijn Voor Kamers

► Verpleeg- En Verzorgingshuizen
  • 4 Downloads

Samenvatting

De Landelijke organisatie van cliëntenraden (LOC) en brancheorganisatie van zorgondernemers ActiZ hebben onlangs een richtlijn opgesteld over het aantal dagen waarbinnen een kamer leeg moet zijn na het overlijden van de bewoner van een verpleeg- of verzorgingshuis. De afspraak is dat nabestaanden zeven dagen de tijd hebben om een kamer te ontruimen. Het verzorgings- of verpleeghuis heeft vervolgens zes dagen de tijd om de kamer klaar te maken voor een nieuwe bewoner.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations