Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 3, pp 47–47 | Cite as

346 Bussemaker Ondertekent Convenant Vrijwilligersverzekering

Article
  • 5 Downloads

Samenvatting

Gemeenten moeten gewezen worden op de mogelijkheid om een vrijwilligersverzekering af te sluiten. In het convenant spreken het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) af gemeenten daarop te wijzen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations