Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 2, pp 111–111 | Cite as

297 Diversen

Article
  • 3 Downloads

Samenvatting

De organisatie die voorheen GGD Regio IJssel- Vecht heette, gaat nu door het leven als GGD IJsselland. De nieuwe naam is onderdeel van een aantal organisatieveranderingen van de regio IJsselvecht.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations