Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 2, pp 84–84 | Cite as

260 Minister Beperkt Vergoeding Benzodiazepinen Tot Vier Indicaties

Article
  • 3 Downloads

Samenvatting

Op advies van het College voor zorgverzekeringen (CVZ) beperkt minister Klink van VWS de vergoeding van benzodiazepinen (slaap- en kalmeringsmiddelen) per 1 januari 2009 tot een viertal indicaties. De Tweede Kamer heeft bij de behandeling van de begroting van VWS ingestemd met deze pakketmaatregel.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations