Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 2, pp 78–78 | Cite as

250 Veel Personeel En Slimme Organisaties Nodig In Zorg En Welzijn

Welzijnszorg
  • 16 Downloads

Samenvatting

Er is een aantal oplossingen om ook in de toekomst in ons land in de groeiende vraag naar zorg en welzijn te voorzien. De sector Zorg en Welzijn moet een aantrekkelijke werkgever zijn, arbeidsbesparende innovaties stimuleren en een actief wervingsbeleid naar allochtone bevolkingsgroepen voeren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations