Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 2, pp 75–76 | Cite as

245 Resultaten Project Dwang En Drang Veelbelovend

Article
  • 73 Downloads

Samenvatting

Ruim drie jaar geleden heeft branchevereniging voor de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg GGZ Nederland zich ten doel gesteld het aantal separaties met tien procent per jaar te verminderen. Tweeënveertig ggz-instellingen zijn hiermee gericht aan de slag gegaan en de resultaten zijn positief. Onlangs zijn de resultaten gepresenteerd op de Dwang en Drang-conferentie ‘Van beheersen naar voorkomen’.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations