Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 2, pp 73–73 | Cite as

240 Meer Tijd Voor Ontruimen Kamer In Verpleeghuis Na Overlijden

Verpleeg- En Verzorgingshuizen
  • 6 Downloads

Samenvatting

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft per 1 januari 2009 de beleidsregel aangepast die geldt bij het leegmaken van een kamer na overlijden van een bewoner in een verzorgings- of verpleeghuis. Hiermee wil de NZa een einde maken aan de situatie dat nabestaanden gedwongen werden om soms al na één of enkele dagen de kamer te ontruimen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations