Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 2, pp 62–63 | Cite as

226 Liquiditeitsproblemen In Ggz Opgelost

Article

Samenvatting

Uvit is als laatste zorgverzekeraar gezwicht voor de roep om voorschotten te geven aan instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (ggz). Daarnaast kunnen instellingen versneld DBCcompensatie (diagnosebehandelingcombinatie) krijgen over 2008. Het liquiditeitsprobleem in de ggz is daarmee opgelost.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations