Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 8, Issue 2, pp 42–42 | Cite as

203 Motie Tegen Koppelverkoop Zorgverzekeringen Aangenomen

Article
  • 4 Downloads

Samenvatting

De Tweede Kamer heeft de motie aangenomen van CDA en PvdA over keuzevrijheid om basisverzekering en aanvullende verzekering bij verschillende verzekeraars te kunnen sluiten. Onderzoek van onder meer de Consumentenbond zou uitwijzen dat verzekerden ernstig beperkt worden in deze keuzevrijheid.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations